O mnie

Prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną, terapię ręki, wczesną interwencję logopedyczną, terapię karmienia i jedzenia, terapię trudności 
w czytaniu i pisaniu. Głównym obszarem moich zainteresowań jest wczesna interwencja logopedyczna (diagnoza i opieka logopedyczna nad noworodkiem i niemowlęciem), terapia miofunkcjonalna ( w tym praca z pacjentem ortodontycznym), niedokształcenie mowy o typie afazji oraz opóźniony rozwój mowy. Zajmuję się terapią zarówno dzieci, jak i dorosłych. W 2005 roku ukończyłam filologię polską – Uniwersytet Jagielloński, natomiast w 2012 Podyplomowe Studia Logopedii – Uniwersytet Rzeszowski. Świadomość konieczności rozwoju, a także fascynacja tematem kieruje mnie na szereg szkoleń, kursów i warsztatów (prowadzonych przez wybitnych specjalistów), będących źródłem zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Lata 2021 - 2020
 • Lata 2019 - 2018
 • Lata 2017 - 2016
 1. PUMO. Program usprawniania motoryki oralnej (Prowadzący dr Marzena Machoś 2021
 2. Afazja rozwojowa.Diagnoza i terapia krok po kroku (Prowadzący Katarzyna Szłapa 2021)Skojarzenia do mówienia (Prowadzący mgr Ewa Grzelak 2020)
 3. Analiza złożonych przypadków logopedycznych. Diagnoza i postępowanie logopedyczne (Prowadzący mgr Katarzyna Szłapa 2020)
 4. Masaż rozwojowy wg koncepcji Petera Walkera (Prowadzący Peter Walker 2020)[„Developmental Baby Massage Certified Teacher” ]
 5. SMURF - Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej (Prowadzący - prof. dr hab Danuta Pluta-Wojciechowska 2020)
 6. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych (Prowadzący dr Anna Regner 2020)
 7. Elektrostymulacja w logopedii - podejście praktyczne (Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska 2020)
 8. Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii. Kinesiotaping w logopedii (Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska 2020)
 9. Niemowlak u logopedy II Miobobo. Skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt - podejście praktyczne (Prowadzący - dr Marzena Machoś 2020)
 10. Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem - wprowadzenie. (Prowadzący - dr Marzena Machoś 2020)
 11. Trening karmienia logopedycznego od podstaw (Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska 2020)
 12. Trening karmienia logopedycznego - część II (Prowadzący - mgr Aleksandra Kaczyńska 2020)
 13. Pozycja spoczynkowa języka (Prowadzący - mgr Karolina Nowak-Kuna 2020)
 14. CAPD - strategie terapeutyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego (Prowadzący - mgr Magdalena Kosiń 2020)
 15. Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia (Prowadzący      mgr Ewa Grzelak 2021)

 16. Manipulacje ustno - twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból (Prowadzący dr Anna Regner 2021)

 17. Stymulacja traktu ustno-twarzowego (Prowadzący mgr Małgorzata Gawryl 2021)

 18. Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia - podejście autorskie (Prowadzący mgr Ewelina Mendala - Kwoczek)

 19. Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa (Prowadzący mgr Agata Gładowicz - Bojarska 2021)

 20. Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną (Prowadzący mgr Joanna Wójtowicz - Pałasz 2021)

 21. Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii (Prowadzący dr Martyna Brychcy 2022)

 22. FTM - Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna (Prowadzący prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska 2022)

 23. Niemowlak u logopedy 3. Workshop (Prowadzący dr Marzena Machoś i mgr Magdalena Bednarczyk 2022)

 24. Podstawy układu ruchowego narządu żucia w gabinecie logopedycznym (Prowadzący mgr Krzysztof Bieniek 2022)

 25. Aligment w terapii miofunkcjonalnej (Prowadzący dr Marta Wawrzynów 2022)

 1. Diagnoza i terapia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i DS - kurs podstawowy (Prowadzący - dr Marzena Machoś 2019)
 2. Guguhopla - od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. (Prowadzący - dr Marzena Machoś 2019)
 3. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza (Prowadzący - Anna Paluch, Elżbieta Wołosz-Drewniak 2019)
 4. Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się (Prowadzący - mgr Joanna Pachutko 2019)
 5. Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy (Prowadzący - dr Marzena Machoś 2019)
 6. Diagnoza i terapia afazji dziecięcej (Prowadzący - mgr Elżbieta Bogacz 2019)
 1. Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych. (Prowadzący - mgr Bożenna Odowska-Szlachcic 2018)
 2. Diagnoza i terapia afazji (Prowadzący - prof. dr hab. Jolanta Panasiuk 2017)
 3. Terapia ręki oraz zintegrowany trening pisania Sihand (Prowadzący - mgr Agnieszka Rosa 2017)
 4. Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej (Prowadzący - mgr Agnieszka Dziedzic 2017)
 5. Terapia ręki - kurs I i II stopnia (Prowadzący - dr Radosław Rutkowski i mgr Michał Adamski 2017)
 6. Wybrane aspekty interwencji logopedycznej a terapia ręki (Prowadzący - dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska 2016)
 7. Postępowanie posturalne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (Prowadzący - Fundacja 21 2016)

Umów się na wizytę już dziś!