Oferta

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej

Wczesna interwencja logopedyczna

Zapobieganie wadom wymowy

Terapia logopedyczna (miofunkcjonalna) osób
w leczeniu ortodontycznym

Masaż logopedyczny

Terapia ręki

Trening karmienia

Terapia wad wymowy

Taping w terapii logopedycznej

Terapia miofunkcjonalna

Wspomaganie terapii mutyzmu

Konsultacja logopedyczna online

Terapia zaburzeń ustnej fazy oddychania i połykania

Terapia osób dorosłych po udarach, wypadkach

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji (spektrum autyzmu, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy, zespól Downa i inne zespoły genetyczne)

Terapia z wykorzystaniem elementów alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC)

Umów się na wizytę już dziś!